Oala scufundată

Trăia o dată în India un brahman (*). Cică era cel mai leneş om de pe lume. Nu voia să muncească şi se hrănea doar cu ceea ce primea de pomană de la oamenii buni la inimă.
Şi a fost odată o zi fericită, când brahmanul a putut strânge de prin fel de fel de case o oală mare, mare, plină cu orez. În drum spre casa lui s-a oprit brahmanul cel leneş să-şi tragă sufletul pe malul unui râu adânc şi, punându-şi dinainte oala cu orez, s-a întins la soare şi a prins a visa.
„Bine-ar fi dacă ar da o secetă şi s-ar prăpădi toată recolta! Atunci s-ar lăți foametea şi, pentru o oală mare şi plină cu orez ca a mea, aş primi nu mai puţin de trei rupii. Cu trei rupii mi-aş lua o capră. Capra mi-ar face o turmă de iezi. Am să vând apoi iezii şi-am să-mi iau o vacă. Vaca va face viţei, viţeii or creşte bivoli. Iar de bivoli au nevoie cu toţii, de la zamindar (**) și până la ţăran. Cu banii pe care-i iau pe bivoli îmi cumpăr nișie cai. Caii mi-or face mânji. Când au să se facă mari, fireşte, am să-i vând și am să-mi cumpăr o ditai casă, cu grădină umbroasă. În grădină, sub fiece pom, au să zburde sumedenie de papagali de toate culorile. Apoi am să mă-nsor cu o fată de brahman, care are să-mi aducă multă zestre. Şi vom avea un fecior vesel, un fecior frumos. Când va mai creşte, mă voi aşeza în grădină sub un palmier umbros şi-l voi striga:
— O, copile, vin degrabă să te legăn pe genunchi!
Feciorul va alerga către mine, se va împiedica, va cădea şi se va porni pe plâns. Atunci îi voi striga neveste-mi:
— Femeie, ridică odată copilul! Oare nu vezi că s-a lovit!
Numai că, vezi, femeia se va fi luat cu vreo treabă şi nu va auzi că am strigat-o. Atunci nu mă voi putea stăpâni, voi sări şi-i voi trage un picior: “Na. tine !”
Şi, uitând de toate, brahmanul sări cât colo şi izbi cu piciorul în oală, din răsputeri. Oala, de bună seamă, se răsturnă în apă şi căzu la fund. Nici cioburi nu s-au ales din ea.
De atunci se spune că visele leneşului nu fac nici cât o oală scufundată.

* Brahman – Membru al castei sacerdotale, considerată cea mai înaltă dintre cele patru caste indiene; preot al lui Brahma.
** Zamindar – Moșier