Balade

Balada este o specie a genului epic înfățișându-se ca un amplu poem narativ, fără a exclude și unele accente lirice, unde, în general, se proiectează un eveniment eroic, având protagoniști, fie din timpuri istorice, fie din vremuri legendare, mitice, sau fantastice, fie din realitatea imediată, personaje prezentate mai ales în antiteză.

Balada populară este o creaţie epică în versuri, în care se povesteşte o întâmplare din trecutul îndepărtat. În general are o acţiune simplă, la care participă un număr restrâns de personaje, înfăţisate de obicei în antiteză, iar realul se împleteşte cu supranaturalul. În literatura română există un număr relativ mare de balade populare, transmise pe cale orală, dintre care multe au fost culese şi publicate de marii clasici români.