Lupul şi barza

Poftit odată la un praznic, Un Lup lihnit, mâncău năpraznic, S-a lăcomit atât, încât I s-a înfipt adânc în gât, Un ciot de os cam ţăpligos. Dar spre norocul Dobitocului, …

Continuați să citiți

Dreptatea Leului

Pe vremuri, Capra, Oaia şi surioara Juncă S-au însoţit cu Leul – un staroste trufaş – În obşte, la câştiguri şi pagube, părtaşi. Şi Capra, mi se pare, tot iscodind …

Continuați să citiți

Taurii şi broaştele

Doi Tauri – e cam mult de-atunci – Se războiau de mama focului De dragul unei mândre Junci Şi pentru stăpânirea locului. Cum tot privind la harţa lor O Broască …

Continuați să citiți

Stejarul şi trestia

Stejarul, într-o vreme, îi spuse trestiei aşa: – Poţi să te plângi de soarta ta. O pasăre micuţă îţi este o povară Şi chiar uşorul vânt Ce faţa apei mişcă, …

Continuați să citiți

Lupul şi mielul

Verdictul celui tare e lucru hotărât: Vom arăta numaidecât. Un miel, cuprins de-o sete mare, Bea dintr-o apă curgătoare. Un lup flămând, în drumul lui, Ajunse-n preajma mielului. – Cum …

Continuați să citiți

Unchiaşul şi Măgarul

Venea călare Moşul pe un Măgar iabraş, Dar se opri, lăsându-l să pască pe imaş. Cum se vede slobodă, Vita, – vodă-n lobodă – Sare, zburdă fără frică, Tăvăleşte, calcă, …

Continuați să citiți

Lupul şi Potaia

Un Lup pe cât de lacom pe-atâta de nătâng, Croit pe nerozii şi boroboaţe, S-a întâlnit odată cu o Potaie-n crâng Şi bucuros se pregătea s-o-nhaţe. – Vrei să mănânci …

Continuați să citiți

Desaga

– Tot ce este vietate, spuse Joe, într-o zi, Să poftească-aici la tronu-mi, fiind liber a grăi Dacă i-am zidit făptura, pe-undeva, nepotrivit, Căci doresc să-ndrept eroarea, fără vorbă, negreşit. …

Continuați să citiți

Calul şi Măgarul

În lumea asta se cuvine Să te ajuţi cu orişicine. Murind, vecinul tău de lângă casă Pe tine toate grijile le lasă. Măgarul, copleşit de-aşa poveri – Fiind în slujba …

Continuați să citiți

Cei doi catâri

Doi catâri pe-o cale: Unu-ovăz purtând, Celălalt, cu banii taxelor pe sare. Tare mândru-acesta de ce-avea-n spinare, O altă povară n-ar fi vrut nicicând. Cu un pas semeţ călcând, Tot …

Continuați să citiți