Fabule

Fabula este opera epică de mică întindere, cu caracter satiric si moralizator, de obicei în versuri, în care sunt personificate animale, plante, fenomene ale naturii și lucruri care satirizează anumite năravuri, deprinderi, mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta.

– Fabule ordonate după autori –