Genul Epic

Genul epic cuprinde totalitatea operelor literare, populare și culte, în proză sau în versuri, în care gândurile, ideile și sentimentele autorului sunt exprimate în mod indirect, prin intermediul acțiunii și al personajelor antrenate in derularea evenimentelor plasate într-un anumit timp și spațiu. Genului epic îi corespunde, ca mod de expunere predominant, narațiunea.

Structura operei epice

În general, operele epice sunt structurate după momentele narațiunii:

  • Expozițiunea (fixează spațiul, timpul, unele personaje și împrejurările acțiunii)
  • Intriga (momentul în care se declanșează conflictul între personajele narațiunii)
  • Desfășurarea acțiunii (prezintă întâmplările cronologic)
  • Punctul culminant (momentul cel mai tensionat al conflictului)
  • Deznodământul (sfârșitul conflictului)

În unele cazuri, intriga poate fi plasată înaintea expozițiunii.

Specii ale genului epic