Test de Cultura Generala I-VIII

Welcome to your Test de Cultura Generala I-VIII

1. 
Ziua mamei este la

2. 
Alege din enumerarea de mai jos, numai denumirea produsului obtinut din grâu :

3. 
Care este luna în care şcolarii încep vacanta de vară ?

4. 
Perioada recoltelor bogate este :

5. 
Ce copac îşi păstrează frunzele în timpul iernii ?

6. 
Care dintre cuvintele de mai jos reprezintă o rozătoare ?

7. 
Pomii înmuguresc în anotimpul

8. 
Anul are :

9. 
Care este cea mai înaltă formă da relief ?

10. 
Prima lună de primăvară este luna

11. 
Luna Mai este lună de

12. 
Ce fenomen al naturii întâlnim frecvent în anotimpul de iarna ?

13. 
Care plantă nu este cultivată de oameni ?

14. 
Care cuvânt nu reprezintă un animal ?

15. 
Care din cuvintele de mai jos nu denumeşte o legumă ?

16. 
Elevii încep şcoala în anotimpul :

17. 
Element produs de frunzele plantelor, fără de care viata nu ar exista :

18. 
Grâul este :

19. 
Fructele care nu se cultivă în Ńara noastră sunt

20. 
Zboară din floare în floare şi culege nectar :

21. 
Podoaba pomilor în anotimpul primăvara sunt :

22. 
Care este luna când înfloresc pomii ?

23. 
Alege numele puiului de oaie !

24. 
Vestitorul primăverii este

25. 
Făina se face din :

26. 
Ce animal trăieşte la Polul Nord ?

27. 
Fructele care se coc în timpul verii sunt :

28. 
Care animal hibernează ?

29. 
Care sunt activităŃile oamenilor toamna :

30. 
În cojoacă şi descult umblă mormăind prin munti :