Test de Cultura Generala I-VIII

Welcome to your Test de Cultura Generala I-VIII

1. 
Care este cea mai înaltă formă da relief ?

2. 
Podoaba pomilor în anotimpul primăvara sunt :

3. 
Alege numele puiului de oaie !

4. 
Elevii încep şcoala în anotimpul :

5. 
Pomii înmuguresc în anotimpul

6. 
Ce animal trăieşte la Polul Nord ?

7. 
Grâul este :

8. 
Care dintre cuvintele de mai jos reprezintă o rozătoare ?

9. 
Care animal hibernează ?

10. 
În cojoacă şi descult umblă mormăind prin munti :

11. 
Care plantă nu este cultivată de oameni ?

12. 
Ce fenomen al naturii întâlnim frecvent în anotimpul de iarna ?

13. 
Prima lună de primăvară este luna

14. 
Ziua mamei este la

15. 
Element produs de frunzele plantelor, fără de care viata nu ar exista :

16. 
Anul are :

17. 
Vestitorul primăverii este

18. 
Care este luna când înfloresc pomii ?

19. 
Alege din enumerarea de mai jos, numai denumirea produsului obtinut din grâu :

20. 
Care din cuvintele de mai jos nu denumeşte o legumă ?

21. 
Care sunt activităŃile oamenilor toamna :

22. 
Zboară din floare în floare şi culege nectar :

23. 
Fructele care nu se cultivă în Ńara noastră sunt

24. 
Care este luna în care şcolarii încep vacanta de vară ?

25. 
Ce copac îşi păstrează frunzele în timpul iernii ?

26. 
Perioada recoltelor bogate este :

27. 
Luna Mai este lună de

28. 
Fructele care se coc în timpul verii sunt :

29. 
Făina se face din :

30. 
Care cuvânt nu reprezintă un animal ?