Țăranul cel cumsecade

Un țăran înșeuă calul și plecă la oraș după târguieli, în oraș el cumpără douăsprezece putinele cu soia. — Mai mult de opt putinele nu va putea duce calul tău …

Continuați să citiți