Cei doi prieteni

Doi prieteni mergeau prin pădure, când un urs le ieși înainte. Unul din ei o rupse de fugă, sări într-un copac și se ascunse în frunzarul acestuia, celălalt rămase în mijlocul drumului. Neavând altă ieșire, se trânti la pământ și făcu pe mortul.
Ursul se apropie de el și prinse a-l mirosi. Omul încetă până și să respire. Ursul îi adulmecă obrazul și, părându-i-se că întradevăr este mort, plecă de acolo.
După ce ursul se îndepărtă, celălalt coborâ din copac și îl întrebă râzând:
– Ia spune, ce ți-a șoptit ursul la ureche?
Mi-a șoptit că-s niște ticăloși cei care fug și își lasă prietenii în primejdie.