Drumeții

Un bătrân şi un tânăr mergeau pe drum. Deodată, ce să vadă: în mijlocul drumului zăcea un sac plin cu bani. Tânărul îl ridică şi spuse:
– Dumnezeu m-a procopsit.
Bătrânul grăi:
– S-ar cuveni, zic, pe din două. Tânărul spuse:
– Nici vorbă, că nu l-am găsit împreună. Eu l-am ridicat.
Bătrânul nu-i răspunse nimic. Au mai mers câtva timp împreună. Deodată, aud în urma lor tropot de copite şi strigătele poterei:
– Cine a furat un sac cu bani?!
Tânărul se sperie şi spuse:

– Să nu dăm de vreo belea, bunicule, pentru banii găsiţi.
Bătrânul răspunse:
– Banii i-ai găsit tu, nu noi; şi beleaua de asemenea.
Potera îl înşfacă pe flăcău şi îl duse la târg, pentru judecată, iar bătrânul se întoarse liniştit acasă.