Centimetru timp, metru nestemată

Un nobil i-a cerut lui Takuan, un învățător de Zen, să-i sugereze cum să-și petreacă timpul. Zilele i se păreau foarte lungi pe când își îndeplinea slujba și ședea țeapăn, primind omagiile celorlalți.
Takuan a scris opt hieroglife chinezești și i le-a înmânat:„Ziua cea de azi nu va mai fi vreodată. Prețul clipei este cât o nestemată.”